Hrvatski iseljenički kongres 23.-26.6.2014. ZAGREB | CROATIA

Hrvatski iseljenički kongres u Zagrebu održan u lipnju 2014. je iseljenički skup kojemu su neki od glavnih ciljeva bili kritički rasvijetliti glavne teškoće i zapreke u odnosima između hrvatskih iseljeničkih zajednica i hrvatskog političkog i gospodarskog sektora, sustavnije i cjelovitije opisati i analizirati razvojne prinose hrvatskog iseljeništva modernizaciji hrvatskog društva i ukupni prinos hrvatskog iseljeništva uspostavi hrvatske državne samostalnosti i razvitku na prijelazu u 21. stoljeće, kritički rasvijetliti nove političke, društvene i egzistencijalne poticaje na iseljavanje iz Hrvatske, analizirati i opisati glavne promjene i teškoće u čuvanju i osnaživanju etničkog i kulturnog identiteta, te potaknuti bolju i uspješniju komunikaciju između hrvatskih iseljeničkih zajednica i sudionika hrvatskog društva.

Quick info