Globalni projekt KRAVATA

Hrvatski Klub za međunarodnu suradnju podržava globalni projekt ‘Kravata’, inicijativu istaknutih Hrvatica i Hrvata preko kojeg se umrežuju sve iseljeničke organizacije svih kontinenata.
Projekt pod vodstvom organizacije Crodiaspora ima za cilj u UN, EU Parlamentu, najprestižnijim svjetskim sveučilištima i zapravo cijelom svijetu predočiti bogatu kulturnu baštinu KRAVATE, neizmjernu važnost istaknutog Hrvatskog iseljeništva, a ujedno iseljeništvo sačuvati od zaborava. Sve donirane kravate i marame s popratnim sadržajima, po obilasku svih kontinenata biti će donirane na trajno vlasništvo budućem Muzeju Kravate kako bi i svi naraštaji Hrvata u Hrvatskoj i sve brojniji turisti imali prilike naučiti o iznimnoj važnosti hrvatskog iseljeništva.
Hrvatski Klub kao institucija pri UN-u popratit će ovu jedinstvenu izložbu za Dan kravate 18.listopada 2023.

Quick info